Hashøj Rideklub

Generalforsamling 23. februar – 2023

Vi starter mødet med pizza, øl og sodavand, så af hensyn til madbestilling er der tilmeldingsfrist senest mandag den 20/2 kl.18:00Evas tlf: 23922136.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
  2. Formandens beretning (Jeanette). Gennemgang af årets aktiviteter.
  3. Kasserens gennemgang af året 2022. Forelæggelse af det reviderede regnskab (Helen).
  4. Fastlæggelse af det årlige medlemskontingent.
  5. Valg til bestyrelse, suppleanter og udvalg.