Hashøj Rideklub

Opstaldning

Vi tilbyder opstaldning af din hest

Vi tilbyder opstaldning af hest, hvor du får:

Fuld pensionspris uden udmugning pr måned er pt. 2300 kr. som betales forud d.1. i måneden.

Ved opstart kræves 1 måneds depositum. Derudover betales for de kg wrap man ønsker. Wrap er inkl. hvis pony.

For dette beløb har hesteejer ret til anvist boks, skab og sadelplads, rum i container samt ret til at benytte stedets faciliteter. Er der flere faste ryttere om hesten, må der betales ekstra ridehuskort.

Stedets springfaciliteter tilhører klubben, og kan kun benyttes ved springtræning ved Emil (privatryttere) el Rita(rideskoleryttere), el efter aftale med Rita. Plasticspringene kan benyttes, hvis det ikke er til gene, og kun hvis man er opstalder. Husk at stille på plads igen. I øjeblikket aftale om at der kan springes søndage fra 13-15. Undgå at ride på udendørsbanerne, når der står vand på dem, og på stien, når den er våd. Vi siger ok om foråret, når der igen må rides på stien.

Vi påtager os:

 • At fodre x 2 dgl., gi frokostfoder (eget) gi stråfoder formiddag og aften, ud-og indlukning,
 • For hest opstaldet, betaler man ekstra for wrap/hø. Går hest/pony på lille fold, gives også stråfoder på fold.
 • Hestene går på døgnfold i juli. Dette er et tilbud, man kan også vælge selv at lukke den ind-ud, el lave en turnus.
 • At tage gødningsprøver af alle heste og efter aft. med dyrlæge, efterfølgende ormekur.
 • At underrette ejer ved evt. sygdom, og tilkalde dyrlæge, hvis det skønnes nødvendigt.
 • Hovmarkens Ridecenter påtager sig intet ansvar for:
 • Evt. sygdom, hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen.
 • Hesteejeren forpligter sig til: at holde boksen ren og pæn (at tage klatter dagligt)
 • At holde hesten ansvarsforsikret, og i øvrigt erstatte ødelagte ting.
 • At sørge for at vaccinationspapirer og ID er i orden, og på forlangende forevise til udlejer.
 • At afholde udgifter i forbindelse med gødningsprøve og ormekur.
 • At holde hesten beskåret/skoet i den udstrækning, det må anses for nødvendigt.
 • At holde orden omkring sin hest og overholde de på stedet gældende ordensregler.
 • Hesteejeren kan ikke disponere over staldpladsen til anden side, eller til andet formål.
 • Staldpladsen kan opsiges fra begge parter, med en måneds varsel til d. 1. i en måned.
 • Mislighold af kontrakt kan dog medføre bortvisning af lejer.